CONNEX 2020 – Sự kiện đối tác doanh nghiệp của Alcatel-Lucent

  • Thời gian: từ 04/02/2020 đến 06/02/2020
  • Địa điểm: Dubai, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE)

Trong sự kiện tháng Hai của chúng tôi, cùng với các Đối tác của chúng tôi, chúng tôi sẽ khám phá các bước tiếp theo của hành trình thành công chung của chúng tôi.

Bởi vì chúng tôi tin tưởng vào sự kết hợp mạnh mẽ giữa Đối tác của chúng tôi và người của chúng tôi, những người tiếp tục mỗi ngày để đưa doanh nghiệp chung của chúng tôi tiến lên, điều quan trọng là phải kết hợp nhóm toàn cầu này để học hỏi và kết nối mạng.

Bạn, Đối tác kinh doanh có giá trị (Valued Business Partners) của chúng tôi sẽ cùng chúng tôi đến Dubai mê hoặc. Thành phố lớn nhất trong bảy tiểu vương quốc, với đường chân trời luôn thay đổi và kỳ quan nhân tạo, là một nơi độc đáo, nơi những gì có thể đang tiếp tục được đẩy đến giới hạn.

Năm 2019, chúng tôi tự hào kỷ niệm 100 năm thành lập công ty. Trong sự kiện của chúng tôi vào tháng Hai, chúng tôi sẽ cùng bạn khám phá các bước tiếp theo trên hành trình của chúng tôi để đảm bảo công ty kỷ niệm 200 năm!

Bạn sẽ tìm hiểu về Chiến lược năm 2020 của chúng tôi và cách Alcatel-Lucent Enterprise sẽ đồng hành cùng bạn để giúp doanh nghiệp của bạn thành công hơn nữa với các giải pháp Đám mây (Cloud), Mạng (Network) và Truyền thông (Communications) phù hợp với các thị trường dọc chính của chúng tôi.

Sự kiện đối tác của chúng tôi cũng sẽ bao gồm:

  • Thảo luận nhóm (Panel Discussions), với đại diện từ mỗi khu vực, chia sẻ thực tiễn tốt nhất với nghiên cứu trường hợp và chiến thắng.
  • Phiên Lộ trình sản phẩm (Product Roadmap) được thiết kế để hiển thị cách thức Alcatel-Lucent Enterprise tiếp tục giúp bạn giải quyết các vấn đề kinh doanh chính cho khách hàng của mình.

Xin lưu ý rằng việc tham gia Sự kiện Đối tác năm 2020 (2020 Partner Event) này chỉ bằng lời mời cá nhân.

Chúng tôi mong được chào đón cộng đồng Đối tác toàn cầu của chúng tôi tại Dubai !

The message will be closed after 20 s