MU-MIMO Wi-Fi: chìa khóa cho nhiều người dùng và thiết bị

MU-MIMO (nhiều người dùng, nhiều đầu vào, nhiều đầu ra) là một công nghệ không dây có khả năng hỗ trợ nhiều người dùng trên nhiều thiết bị cùng một lúc.

1- Các khía cạnh kỹ thuật của Wi-Fi MU-MIMO

Công nghệ này đã được giới thiệu bởi 802.11ac Wave 2 còn được gọi là Wi-Fi 5 nhưng chỉ có đường xuống. Nó có thể hỗ trợ cấu hình 4 × 4 và có khả năng 8 × 8.

Điều đó nghĩa là gì ?

Điều đó có nghĩa là có khả năng nó sẽ có thể hỗ trợ lên 8 luồng không gian trên cùng tần số. Điều đó có nghĩa là, mỗi bộ dữ liệu hoặc luồng không gian sẽ sử dụng nhiều radio và ăng ten để liên lạc với khách hàng và ngược lại. Cả máy khách và điểm truy cập đều cần hỗ trợ số lượng luồng không gian và MU-MIMO.

Tất cả các luồng không gian sẽ được sử dụng đồng thời cùng một kênh để có hiệu quả tốt hơn.

Công nghệ này của MU-MIMO kết hợp với Beamforming cũng cho phép linh hoạt hơn. Beamforming được AP sử dụng để gửi tín hiệu RF trực tiếp đến máy khách và máy khách đến AP. Kết quả là thông lượng tốt hơn.

Công nghệ ngăn chặn các thiết bị can thiệp lẫn nhau. Điều này cho phép hỗ trợ tốt hơn cho người dùng tập trung cao. Nó hoạt động với các kết nối không dây đường xuống.

Với MU-MIMO, nhiều máy khách mạng có thể giao tiếp cùng một lúc nhờ một điểm truy cập (AP).

2- Bây giờ, có gì mới với chuẩn Wi-Fi 6 ?

Ngày nay, với 802.11ax còn được gọi là Wi-Fi 6, MU-MIMO đang bổ sung một chiều mới. Bây giờ các thiết bị không dây có thể trả lại luồng cho AP theo cả hướng lên và hướng xuống.

Cải tiến mới này làm tăng tốc độ và hiệu quả của kết nối.

Ngoài ra, nhiều thiết bị đồng thời hơn có thể được hỗ trợ với chuẩn Wi-Fi 6. Giống như chúng tôi đã nói trước đây, với Wi-Fi 6, nó có thể hỗ trợ 8 luồng không gian trên cùng tần số.

Nói cách khác, MU-MIMO rất hữu ích cho việc hỗ trợ môi trường khách hàng dày đặc.

3- Trong môi trường nào MU-MIMO có liên quan nhất ?

MU-MIMO đặc biệt hữu ích ở những địa điểm có mật độ cao như trung tâm hội nghị, khán phòng, lớp học, giảng đường đại học hoặc môi trường bán lẻ giao thông cao.

Với Wi-Fi 6, có rất nhiều lợi ích, bao gồm tăng số lượng kết nối truyền và nhận đồng thời, nhờ MU-MIMO, thời lượng pin lâu hơn, nhờ Target Wake Time và băng thông rộng hơn cho các ứng dụng cần nhiều băng thông như chơi game.

 

The message will be closed after 20 s