Tổng đài dành cho Doanh nghiệp, Khách sạn, Resort, Bệnh viện quy mô lớn.
– ISDN, CPU dự phòng
– Dễ dàng kết nối nhiều site với nhau
– Tính năng chuyên nghiệp
– Được hầu hết khách sạn, doanh nghiệp lớn tin tưởng sử dụng

The message will be closed after 20 s