1. Giới thiệu :
Tổng đài Alcatel-Lucent OmniPCX Office là dạng tổng đài tích hợp chuyên dụng cho doanh nghiệp/khách sạn vừa
và nhỏ với khả năng cung cấp đầy đủ các dịch vụ thoại cao cấp, hiện đại và bảo mật đáp ứng hầu hết các yêu cầu về
thoại của cả doanh nghiệp và dịch vụ khách sạn, trong khi đó rất dễ dàng trong triển khai, quản trị và giá cả cạnh tranh.

The message will be closed after 20 s